Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä on julkaistu 3 videota hoivarobotiikasta.Videot liittyvät hoivarobotin käyttöönottoon Lahdessa ja siitä tehtyyn tutkimukseen.

 Video 1: Työtoverina hoivarobotti
Tällä videolla Marja Hietanen kertoo palvelutalon asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia Zora-palvelurobotin käytöstä.


Video 2: Hankitaanko hoivarobotti
Tällä videolla Eija Kakko kertoo kuntatoimijan kokemuksia robottiteknologiahankinnoista.


Video 3: Lahti katsoo hyvinvointiteknologian tulevaisuuteen
Tällä videolla Ismo Rautiainen tuo johtamisen näkökulman hyvinvointiteknologian nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.


Videot tuotettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä osana Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -projektia (ROSE, rahoittaja: Suomen Akatemia) sekä Smart Services for Digitalisation -tutkimusalusta (DIGI-USER).

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi