Julkaistu: 12.03.2018


Suomalainen liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemi hoivarobotiikassa on ROSEssa laaditun tiekartan (2017) mukaan vielä varsin kehittymätön. Uskottavaa, ammattitaitoista kansallista operaattoria, joka voisi yhdistää hoitotekniikat, niihin liittyvät palvelut ja palvelun käyttäjät, ei löydy. Liiketoimintaekosysteemi on suurelta osin vasta syntymässä; laajempi innovaatioekosysteemi on alkutekijöissään ja monet olennaiset sidosryhmät puuttuvat siitä. Mahdollisuudet rakentaa toimiva innovaatioekosysteemi hoivarobotiikan ympärille näyttävät kuitenkin hyviltä, sillä vakiintuneet teknologia- ja hyvinvointijärjestelmät muodostavat synergisen alustan yhteistyölle toimijoiden kesken. Tämä mahdollistaa sekä julkisten, yksityisten että kolmannen sektorin toimijoiden sekä kehittäjien ja käyttäjien osallistumisen robotiikkaan liittyvien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Käyttäjien tarpeilla ja osallistumisella tulisi olla aito vaikutus innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien toimintoihin.
Suomen ekosysteemiä kehitettäessä kannattaa katsoa myös ulkomaille ja etsiä esimerkiksi Euroopasta onnistuneita esimerkkejä kehityspoluista ja organisaatioiden yhteistyöstä. Tampereella 13.-15.3.2018 järjestettävässä European Robotics Forumissa (European Robotics Forum 2018) ROSElaiset vastaavat Building care robotics business and innovation ecosystems -session järjestämisestä. Vuorovaikutteiseksi suunnitellun kansainvälisen session asiantuntijapuhujat valottavat mm. käyttäjien ja tutkimuksen sekä kansainvälisen liiketoiminnan, teknologian ja kehittämisen näkökulmia. Sessio on suunnattu yritysten, tutkimuksen ja käyttäjien edustajille, jotka ovat kiinnostuneita hoivarobotiikan kehittämisestä ja integroimisesta hoiva- ja hoitopalveluihin näiden vaikuttavuuden tueksi. Robottien tuominen osaksi hoivapalveluita ei ole suoraviivainen prosessi. Sessiossa tunnistetaan ja keskustellaan moniarvoisesti tähän liittyvistä haasteista sekä siitä, miten ne voidaan kohdata ja ratkaista yhdessä eri sidosryhmien muodostaman ekosysteemin kanssa. Session tavoitteena on löytää ideoita ja ratkaisuja siihen, miten me voimme yhdessä kehittää robottien roolia ja myönteisiä vaikutuksia hoivassa. ERF-tapahtuman toisena päivänä (14.3.) pidettävän session tuotokset kuvitetaan myös visuaalisesti ja kootaan raporttiin ekosysteemien jatkokehittämiseksi.
 
Session koollekutsujat
Marketta Niemelä, VTT & Helinä Melkas, LUT
 
The Robots and the Future of Welfare Services (ROSE) project http://roseproject.aalto.fi/en/
"Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap" http://roseproject.aalto.fi/en/publications

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi