Aalto-yliopisto:
Ville Kyrki
+358 50 408 2035
ville.kyrki(at)aalto.fi

Tampereen yliopisto, sosiaalitieteet:
Pertti Koistinen
+358 50 318 6123
pertti.koistinen(at)staff.uta.fi

Tampereen yliopisto, filosofia:
Arto Laitinen
+358 50 3187018
arto.laitinen(at)staff.uta.fi

Tampereen teknillinen yo:
Joni Kämäräinen
+358 50 300 1851
joni.kamarainen(at)tut.fi

Laurea:
Paula Lehto
+358 400 541479
paula.lehto(at)laurea.fi

Lappeenrannan teknillinen yo:
Helinä Melkas
+358 40 588 1400
helina.melkas(at)lut.fi

VTT:
Marketta Niemelä
+358 40 574 6549
marketta.niemela(at)vtt.fi

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi