Julkaisulista

O. Tuisku, S. Pekkarinen, L. Hennala, and H. Melkas, H. Public discussion on robotic innovations in Finnish elderly care. In Proceedings of the 5th International Conference on Serviceology ICServ2017, July 12-14, University of Vienna, Vienna, Austria, 2017.

O. Tuisku, S. Pekkarinen, L.  Hennala, and H. Melkas. Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa – Kysely kentän eri toimijoiden tarpeista, rooleista ja yhteistyöstä (In English: Robots as an innovation in welfare services – Survey of stakeholders’ needs, roles, and collaboration). LUT Scientific and Expertise Publications, Research Reports No. 70, 2017. https://bitly.com/2zFrPI9

S. Konsti-Laakso, S. Pekkarinen and H. Melkas. Enhancing public sector innovation: living lab case studies on well-being services in Lahti, Finland. In. Cities and Sustainable Technology Transitions. Leadership, Innovation and Adoption, eds. M.S. van Geenhuizen, J. A Holbrook and M. Taheri, Edward Elgar Publishing, 2018.

S. Pekkarinen and H. Melkas, H. Welfare state transition in the making: Focus on the niche-regime interaction in Finnish elderly care services. Technological Forecasting & Social Change (in press), 2018. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.015

Turja, Van Aerschot, Särkikoski & Oksanen (2018). Finnish healthcare professionals’ attitudes toward robots: Reflections on a population sample. Nursing Open, DOI: 10.1002/nop2.138. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.138

Turja & Särkikoski (2018). Varastavatko robotit hoivatyöt? Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160692/TEM%20tyopoliittinen%20aikakauskirja%201_2018.pdf

A. Jolkkonen, P. Koistinen, A. Kurvinen, L. Lipiäinen, T. Nummi T. and P. Virtanen, Labour market attachment subsequent downsizings: comparison of displaced and retained workers. Work, Employment & Society, 2017.

A. Jolkkonen, P. Koistinen, A. Kurvinen, L. Lipiäinen, T. Nummi T. and P. Virtanen, Time of Displacement as Predictor of Re-employment. Nordic journal of working life studies, 2017. Link

P. Koistinen, Palvelurobotit ja työllisyyden tuleva kehitys. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning, 2017 .

H. Lehtinen,
Application of Novel Industrial Scale Robot Automation in  Elderly Care. VTT Technology: 301, VTT, 78 p. ISBN 978-951-38-8553-3, 2017. Link

J. Parviainen and J. Pirhonen, Vulnerable bodies in human-robot interactions: Embodiment as ethical issue in robot care for the elderly. Transformations Journal, 2017.

H. Melkas, L. Hennala, S. Pekkarinen and V. Kyrki, Human Impact Assessment of Robot Implementation in Finnish Elderly Care, International Conference on Serviceology, 2016. Link

A. Laitinen, M. Niemelä and J. Pirhonen, Social Robotics, Elderly Care, and Human Dignity: A Recognition-Theoretical Approach, in What Social Robots Can and Should Do, ed. by J. Seibt, IOS Press, 2016. Link

J. Parviainen, L. van Aerschot, T. Särkikoski, S. Pekkarinen, H. Melkas and L. Hennala, Motion with Emotions?, in What Social Robots Can and Should Do, ed. by J. Seibt, IOS Press, 2016. Link

A. Laitinen, Robots and Human Sociality: Normative Expectations, the Need for Recognition, and the Social Bases of Self-Esteem, in What Social Robots Can and Should Do, ed. by J. Seibt, IOS Press, 2016. Link

Robotiikka hoitopalveluissa: Suomen etenemissuunnitelma


Suomessa, kuten useimmissa muissa Euroopan talouksissa, vanhukset haluavat jatkaa itsenäistä elämäänsä kotonaan mahdollisimman pitkään. Roboteista ja muista uusista tieto- ja viestintäteknologioista on kaavailtu apua päivittäisiin toimintoihin, jotta "kotona ikääntyminen" helpottuu ja ikääntyneiden terveydenhuollon laatu voidaan säilyttää.

Julkinen keskustelu robottien käytöstä hoivassa käy vilkkaana. ROSE-hankkeen (Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus) konsortio on havainnut tarpeen luoda yleiskuva mahdollisuuksista ja haasteista suomalaisessa kontekstissa, perustuen käytettävissä olevaan tietämykseen Suomesta ja ulkomailta. Tämä tiekartta vastaa tuohon tavoitteeseen. Tiekartan tavoite on kaksitahoinen, tuoda faktoja ja näkökulmia keskusteluun sekä osallistua siihen. Lisää...

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi