Julkaistu: 7.6.2017

Julkinen keskustelu robottien käytöstä hoivassa käy vilkkaana. Havaitsimme tarpeen luoda yleiskuva mahdollisuuksista ja haasteista suomalaisessa kontekstissa, minkä vuoksi päädyimme laatimaan tiekartan hoivarobotiikalle Suomessa.

Tiekartta pyrkii sekä informoimaan keskustelua että ottamaan kantaa robottien rooliin hoivapalveluissa tulevaisuuden Suomessa. Tiekartta sisältää myös politiikkasuosituksia ja tunnistaa avoimia tutkimuskysymyksiä. Tämänhetkisessä muodossa tiekartta julkistettiin kesäkuussa 2017. Tiekarttaa tullaan tulevaisuudessa päivittämään säännöllisin väliajoin.

Tiivistelmä

Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap, 2017.

Yhteystiedot

Konsortion johtaja

Ville Kyrki

ville.kyrki@aalto.fi

Projektipäällikkö

Timo Brander

timo.brander@aalto.fi